Home      Over ons     Wadlopen     Veiligheid    Programma    Nieuws     Links     Contact

 

 

gg

Ameland

Eemswad voor Kinderen !

Engelsmanplaat

Zwerftochten

Rondje Wad

Rottumeroog

Simonszand

Schiermonnikoog Easy-going

Schiermonnikoog XXL

Nachttochten

Wad en Penseel

Wintertocht

Wadlopen

Kleinschalig

Onze wadlooptochten zijn meestal kleinschalig van opzet. Dat biedt de meeste intense beleving van het Wad! Bij wadlooptochten waarbij we een boot gebruiken kunnen de deelnemersaantallen hoger liggen; wel proberen we in groepen met kleinere aantallen te lopen. De vereniging voert de tochten uit op niet-commerciële basis. Bij afgelasting  door ons wordt het inschrijfgeld volledig aan u terugbetaald.

Educatief

Rekening houdend met de omstandigheden besteden we aandacht aan het gebied en de planten en dieren die daarin leven.

Sportief

De zwaarte van de tochten varieert. Voor alle tochten geldt dat een goede gezondheid noodzakelijk is. Deelname aan alle tochten geschiedt op eigen risico

Enerverend

Wind, getij, temperatuur en deelnemers zijn van invloed op de uitvoering van een wadlooptocht. Een goede voorbereiding is van belang. Denk daarbij aan

- warme kleding (op het wad is het vaak kouder dan aan de wal);

- bescherming tegen de zon als het warm is;

- het waterdicht verpakken van droge kleren en

- schoenen bij een oversteek);

- voldoenden eten en drinken voor onderweg mee te nemen (alcohol is niet    toegestaan)

 

Download hier nuttige informatie.

Bijzondere tochten

Stiltetochten
Fotografietochten
Poëzietochten
Nachttochten
Avonddtochten

Het is aan te raden onder de kleding zwemkleding te dragen.
Zorg bij een oversteek naar een eiland voor een rugzak met daarin waterdicht verpakte droge kleren en schoenen.
Neem ook voldoende eten en drinken mee voor onderweg (alcohol is NIET toegestaan).
Houdt u er rekening mee dat het op het wad vaak kouder kan zijn dan aan de wal.