topimage pageId = 15

ROTTUMEROOG

 

Het eiland Rottumeroog is een heel rustig en uniek natuurgebied in het oostelijk waddengebied. Het is een rustplaats voor zeehonden en met name in de broedperiode strijken er vele beschermde vogels neer. Mede om deze redenen is het eiland beschermd en zonder vergunning niet toegankelijk voor publiek. Onze vereniging heeft gelukkig een licentie om enkele keren per jaar met wadlooptochten naar de zandplaat aan de rand van het eiland te lopen.

Het onbewoonde waddeneiland spreekt velen tot de verbeelding. Het heeft een roemrucht verleden. Er hebben monniken gewoond en zelfs ooit nog een Ierse graaf, ook wel bekend als de malle Ierse graaf van Rottumeroog.
De laatste bewoner was de strandvoogd Jan Toxopeus die in 1965 het eiland verliet. Sindsdien is het eiland onbewoond. Wel houden in het broedseizoen beheerders/vogelwachters een oogje in het zeil.
Rottumeroog verplaatst zich door de krachten van de natuur oostwaarts richting de Eems. Het overheidsbeleid is om dit te laten gebeuren en het eiland over te laten aan de natuur.

Voor de tocht verzamelen wij ons bij de visserijhaven van Lauwersoog. Met z’n allen gaan we vervolgens per bus naar de Emmapolder. De minimale groepsgrootte is ongeveer 30 personen, de maximale groepsgrootte 40 personen.
De eerste twee uur van de tocht is inspannend, want het kustdal met de landaanwinningswerken is flink slikkig. Sinds 2020 is het slik in dit gebied flink toegenomen, kortom voor deze tocht is een zeer goede conditie van de deelnemer een vereiste. Na het bereiken van de eerste geul wordt de ondergrond iets beter. Als de wadlooptocht voorspoedig verloopt en de groep zin heeft om een extra stukje te lopen, dan kunnen we richting het oosten lopen. In dat oostelijk gebied ligt een mooi, dynamisch geulenstelsel met o.a. mooie schelpenbanken. Een verrassend afwisselend en ongerept gebied waar je zal genieten van de bijzondere biotoop van het wad.
Nadat we meerdere geulen hebben gepasseerd en steeds dichter Rottumeroog naderen, zien we oostelijk het witte zand van de Zuiderduintjes. Deze begroeide zandplaat ligt ten zuiden van Rottumeroog. Ooit was het onderdeel van het eiland Rottumeroog, maar doordat de natuur zijn eigen weg zoekt is het in 1930 gescheiden van Rottumeroog. In de verte zien we de Kaap liggen van Rottumeroog liggen; de Emder kaap.
Als we op de plek aankomen waar de boot op ons ligt te wachten, is het bijzonder om te zien hoe snel de zandplaat rond Rottumeroog onder water loopt door de opkomende vloed.
In vier uur varen we terug naar de haven van Lauwersoog. Vanaf het schip heb je een magnifiek uitzicht op Rottumerplaat met garantie op het zien van grote groepen zeehonden.


Gegevens

• Vertrekplaats : Parkeren visserijhaven Lauwersoog, kade naast de visafslag.
Adres: Haven 16, 9976 VN Lauwersoog, (met uitzondering op zaterdag en zondag dan is het alleen mogelijk tussen 07:00-22:00 uur). Met de bus naar het start punt. 
• Afstand: 14 kilometer
• Duur: 9 uur (4,5 uur op het Wad, 3,5 uur boot, 1 uur bus)
• Zwaarte: zwaar
• Prijs per persoon € 45,– (inclusief boot en vervoer)

Data en tijden
Zondag              24 juni 2023 Rottumeroog 05:25 uur ( samen met Stichting Uithuizer Wad maximaal 30 personen) 
Zaterdag            29 juli  2023 Rottumeroog 10:00 uur (samen met Stichting Uithuizer Wad maximaal 30 personen)
(samen met Stichting Uithuizer Wad maximaal 30 personen)
Zondag              03 september 2023 Rottumeroog 04:15 uur (Nachttocht samen met Stichting Uithuizer Wad maximaal 30 personen)
Zaterdag            23 september 2023 Rottumeroog 06:45 uur (samen met Stichting Uithuizer Wad maximaal 30 personen)

 
(Zie ook nachttochten)


Film Rottumeroog