topimage pageId = 5

                                                                   PROGRAMMA 2024

 

Dit zijn de wadlooptochten die de Vrije Wadlopers dit jaar gepland hebben.

Klik voor de beschrijving op de betreffende wadlooptocht in onderstaand schema.

Je kunt je inschrijven voor deze tochten via aanvraag@vrijewadlopers.nl

 
Doorgaan van de tocht

Of een geplande wadlooptocht doorgaat is afhankelijk van de natuur: onweer, hoge waterstanden en harde wind kunnen maken dat het niet veilig is om het wad op te gaan. Bij ongunstige weersomstandigheden kan een eenvoudige wadlooptocht zwaar worden.
Indien mogelijk wordt dan een alternatieve route aangeboden.
Soms wordt besloten dat  de tocht wordt afgelast. In dat geval wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terug betaald.

 
Voorbereiding van een wadlooptocht

ALGEMENE INFORMATIE

VEILIGHEID

 
N.B. Bij onvoorziene prijsstijgingen van boot en/of busvervoer kunnen wij genoodzaakt worden om gedurende het seizoen de tarieven voor de tochten aan te passen.