topimage pageId = 21

ZWERFTOCHTEN OVER DE WADDEN

 

Struinen door de kwelder en kijken naar vogels en planten? Verder het Wad op en kennis maken met het geulen- en prielenstelsel? Samen met kinderen schelpen zoeken? Of een onbekend stuk Waddengebied in de Dollard verkennen? Het kan allemaal; langs de gehele Waddenkust in Friesland en Groningen kunnen zwerftochten worden georganiseerd. De lengte en de zwaarte van de tocht kunnen op uw wensen worden afgestemd. Een zwerftocht is  een goede voorbereiding op een oversteek. De prijs bedraagt voor volwassenen vanaf 12 jaar, €12.50 per persoon ook voor winter en Dollard tochten (Engelsmanplaat retour en Horsbornzand €15,00). Op zwerftochten die niet al te zwaar zijn zoals Noordpolderzijl en het Eemswad zijn kinderen vanaf 8 jaar in principe ook welkom maar dit gaat altijd in overleg met de hoofdgids van de betreffende tocht. De prijs voor bedraagt voor kinderen vanaf 8 tot 12 jaar, €8,00; voor maatwerk gelden aanvullende afspraken.

Vertrekplaatsen zwerftochten:
• Noordpolderzijl: Zijlweg 4, 9988 TD Usquert
• Robbengat: Schaapweg 30, 9969 TN Westernieland  (Linthorst Homan Polder)
• Molengat:  Dijksterweg 43, 9977 TD Kloosterburen  (Negenboerenpolder)
• Wadwandelen: Camping ′bie diek′, Hogeweg 33, 9977 PE Kruisweg
• Paesens/Moddergat: Stichting Oan é dyk, Achterwei 1, 9136 PX Paesens
• Dollard: Ambonezenbosje, Carel Coenraadpolder, 9684 TS Finsterwolde
• Eemswad: Het vertrekpunt ligt soms direkt bij de ”Noordkaap”  Middenweg, Uithuizen. U wordt altijd voor de wadlooptocht per mail op de hoogte gebracht waar het vertrekpunt zal zijn. De tocht met de waddenvereniging: start bij parkeerterrein restaurant Diekgat; Kwelderweg 6, 9979 XN Eemshaven
• Horsbornzand: Emmaweg 64a, 9981 VC Uithuizen (Emmapolder). 
De Emmaweg wordt bereikt door vanuit Uithuizen de Lauwersweg te nemen.


Data en tijden:
Woensdag 1 juli Noordpolderzijl, 11:40 uur
Zondag 5 juli Molengat, 15:20 uur
Zondag 12 juli Eemswad, 7:55 uur
Zaterdag 18 juli Paesens-Moddergat, 13:20 uur                            
Vrijdag 24 juli Paesens-Moddergat, 18:15 uur
Dinsdag 28 juli Robbegat, 9:15 uur
Zaterdag 1 augustus Eemswad, 12:50 uur
Zaterdag 15 augustus Noordpolderzijl, 11:35 uur
Zondag 16 augustus Paesens-Moddergat, 12:45 uur

Zaterdag 12 september Noordpolderzijl, 9:30 uur
Zaterdag 24 oktober Heringsplaat-Dollard, 09:45 uur, wadlooptocht maximaal 20 personen, meer informatie volgt nog! 
(Zie Dollard)

Ook maatwerk, datum en tijd in overleg. Minimaal voor 6 personen. aanvraag@vrijewadlopers.nl


 
 
DE WERELD VAN HET WAD