topimage pageId = 21

ZWERFTOCHTEN OVER DE WADDEN

 

Struinen door de kwelder en kijken naar vogels en planten? Verder het Wad op en kennis maken met het geulen- en prielenstelsel? Samen met kinderen schelpen zoeken? Of een onbekend stuk Waddengebied in de Dollard verkennen? Het kan allemaal; langs de gehele Waddenkust in Friesland en Groningen kunnen zwerftochten worden georganiseerd. De lengte en de zwaarte van de tocht kunnen op uw wensen worden afgestemd. Een zwerftocht is  een goede voorbereiding op een oversteek. De prijs bedraagt voor volwassenen vanaf 12 jaar, €12,50, €15,00 en 20 euro per persoon, (afhankelijk van de tocht). Op zwerftochten die niet al te zwaar zijn zoals Noordpolderzijl en het Eemswad zijn kinderen vanaf 8 jaar in principe ook welkom maar dit gaat altijd in overleg met de hoofdgids van de betreffende tocht. De prijs voor bedraagt voor kinderen van 8 tot 12 jaar, €8,00; voor maatwerk gelden aanvullende afspraken.

Vertrekplaatsen zwerftochten:
• Noordpolderzijl: Zijlweg 4, 9988 TD Usquert
• Robbengat: Schaapweg 30, 9969 TN Westernieland  (Linthorst Homan Polder)
• Molengat en Hornhuizerwad/Lutjewad: Dijksterweg 43, 9977 TD Kloosterburen  (Negenboerenpolder)
• Paesens/Moddergat: Garnalen fabriekje, It grenaatfabryk 2, 9142 VH Moddergat. 
• Dollard: Ambonezenbosje, Carel Coenraadpolder, 9684 TS Finsterwolde
• Eemswad: Het vertrekpunt ligt soms direkt bij de ”Noordkaap”  Middenweg, Uithuizen. U wordt altijd voor de wadlooptocht per mail op de hoogte gebracht waar het vertrekpunt zal zijn.
• Horsbornzand: Emmaweg 64a, 9981 VC Uithuizen (Emmapolder). 
De Emmaweg wordt bereikt door vanuit Uithuizen de Lauwersweg te nemen.
• Schiermonnikoog langs Sprutel: Bij het begin van de veerdam start onze wadlooptocht.  
• Schiermonnikoog rond Rif: Bij het begin van de veerdam start onze wadlooptocht.


Data en tijden: 

Zaterdag   17 juni           2023 Noordpolderzijl poëzie tocht 15:00 uur
Zaterdag   15 juli            2023 Paesens-Moddergat voor mensen met een visuele beperking 13:20 uur

Zaterdag   13 augustus   2023 Paesens-Moddergat (reserve datum) voor mensen met een visuel beperking 12:15 uur
Zaterdag   01 oktober     2023 Heringplaat (maximaal 20 personen) 06:30 uur 
(Zie ook Dollard)

Maatwerk, datum en tijd in overleg. Minimaal voor 6 personen. aanvraag@vrijewadlopers.nl


 
 
DE WERELD VAN HET WAD